top of page

Waarom wortels niet zo belangrijk zijn...


Scroll down for English


Veel paardeneigenaren hebben het gevoel dat eten het enige is waar hun paard om geeft. "Mijn paard zou door het vuur gaan voor een wortel!" Toch, zodra we proberen ons paard iets te laten doen waar hij bang voor is, kunnen we hem met een wortel opeens niet meer over de streep trekken. Hoe komt het dan dat, zodra we ons paard in die enge trailer of door die gevaarlijke waterplas des doods willen krijgen, ze zich opeens niet meer zo veel in die wortel lijken te interesseren?

Abraham Maslow publiceerde zijn beroemde hiërarchische ordening van behoeften in 1943. Een erg interessant concept, waarin hij omschrijft wat de belangrijkste behoeften zijn in het leven van mensen. Het idee is dat, om iets te kunnen bereiken hogerop de piramide, je eerst de lagere niveaus doorlopen moet hebben. Je leest de piramide dus van beneden naar boven!Volgens deze piramide moeten we dus eerst gezond, veilig en op ons gemak zijn voordat we kunnen beginnen met leren en onszelf ontwikkelen. Dit is natuurlijk maar een model en zeker niet waterdicht, maar dat maakt het niet minder interessant om te bedenken hoe het eruit zou zien vanuit het perspectief van een paard. Deze zou er ongeveer als volgt uit kunnen zien:

Deze piramide is gebaseerd op de natuurlijke behoeften van het paard. Vanzelfsprekend staan de eerste levensbehoeften onderaan (niet vergeten, we lezen de piramide van beneden naar boven). Dit is wat een paard nodig heeft om te leven, dus tenzij een paard verhongert zal veiligheid altijd boven eten staan. Ze zijn prooidieren, dus dat is logisch. Pas als een paard weet dat hij veilig is, kan hij uitrusten en zijn hoofd ontspannen. Comfort en rust is dan ook het volgende belangrijke punt. Daarna komt er pas ruimte voor sociale relaties, zelfontwikkeling en training. Met de achtergrondkennis over hoe het paardenbrein werkt (dat ze op hun omgeving reageren gedreven door instinct óf rationaliteit) móeten ze dus wel eerst in deze behoeften voorzien zijn voordat ze hun instinct opzij kunnen schuiven en kunnen beginnen met leren.


Laten we met deze kennis nog eens een blik werpen op dat enge hek. Opeens is het dan niet meer zo vreemd dat onze wortel niet meer interessant genoeg is zodra het paard gelooft dat hij echt in gevaar is! Behalve wat ze letterlijk nodig hebben om in leven te blijven, is veiligheid hun grootste belang. Misschien is het daarom een idee om in plaats van een wortel, een sterke leider aan je paard te bieden. Of wellicht kun je ze aan de andere kant van een obstakel wel een comfortabele plek aanbieden.


Rekening houdend met wat er echt belangrijk is voor een paard, zijn er ontzettend veel interessante, creatieve manieren om dingen bij ze gedaan te krijgen.

A lot of horse owners feel like all their horse cares about is food. "My horse would kill for a carrot!" Still, as soon as we try to convince our horse to do something they're scared of, a carrot suddenly doesn't seem to be enough to motivate them. So why, as soon as we want our horse to get in that spooky trailer, that horrific puddle or that small gate of danger, they suddenly don't seem to care about that carrot as much anymore?


Abraham Maslow published his famous hierarchy of needs in 1943. A very interesting concept, where he described human needs as ordered in a hierarchy. The idea is that, in order to achieve something higher up the pyramid, you would need to take care of whatever's on the lower levels first. This means that you read this pyramid from the bottom up.
According to this pyramid we would have to be healthy, safe and comfortable before we can start learning and developing ourselves. Of course, this is just a model and definitely not a water proof one. Nevertheless it could be very interesting to think about what a pyramid like this would look like from a horse's perspective.  It could look something like this:
his piramid is based on a horses natural needs. Obviously, we start with physiological needs (don't forget, we read these pyramids from bottom to top). This is the things they literaly need to survive, so unless they are starving, safety will always be more important to horses then food. Since they are prey animals, that shouldn't be a surprise. Only when they are safe they will have time to relax, so being well-rested is the first thing a horse will do when he knows he's safe. Learning from Maslow I believe it is only then that horses can be able to develop themselves, keeping in mind how their brains work (meaning that they are either acting on instincs, or rationality). They basically have to be comfortable enough and have their needs fulfilled, before they can switch from instincts mode to rational mode, and really start learning.


So let's have another look at getting our horse through that scary gate. Suddenly it doesn't seem that surprising that they don't care about our carrot as soon as their safety is in danger! Apart from literaly staying alive, safety is their most important need. Maybe instead of a carrot, they just need you to be a strong leader. Or maybe you should offer them a more comfortable space behind what scares them.


Thinking about what's really important to a horse, there are a lot of other interesting ways to try to convince our horse to go where we want them to go.87 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page